Bevar Danmarks sidste frie kystnatur

Torsdag den 24. maj 2018

DOF Vestsjællands Naturpolitiske Udvalg besluttede på mødet d. 22. maj 2018 at støtte op om borgerforslaget om, at de kystnære havvindmølleparker skal have en mindsteafstand til kysten på 12 km.

Se selve borgerforslaget her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01093 , hvor du også kan give din støtte til behandling af forslaget i Folketinget via Nem-ID.

Kæmpemæssige og kystnære havvindemølleparker er undervejs og planlagte mange steder i vores indre farvande og langs Vestkysten. Det gælder bl.a. mølleparkerne Vesterhav Nord og Syd ud for Holmsland Klit, ved Omø i Smålandshavet, i Jammerland Bugt, på Mejl Flak mellem Samsø og Helgenæs og i den sydlige del af Lillebælt.

Mølleparkerne bliver nogle kæmpemæssige industrianlæg, der får en stor og varig negativ betydning for de mange af os, der holder af vores smukke kystnære havområder. Det gælder både fastboende, sommerhusbeboere og turister, der holder af de uforstyrrede landskaber – alle får deres livskvalitet forringet af den visuelle forurening, og støj kan også under nogle forhold blive et problem.

Priserne på huse og sommerhuse i områderne med udsigt til havmøllerne vil falde, og turisterne, bl.a. lystsejlerne vil blive væk med negative konsekvenser for det lokale erhvervsliv i Vandkants-Danmark.

 Nogle af mølleparkerne skal bygges i nogle af Danmarks fuglerigeste områder, hvor tusinder og atter tusinder af trækfugle vil blive dræbt ved at kollidere med møllerne og endnu flere vil blive fortrængt fra deres rastepladser. 

Vær med til at værne om vores kystnatur og støt og skriv under på forslaget om, at havvindmøller skal opsættes mindst 12 km fra land. – Vi har fortsat stærkt brug for en omstilling til fossilfri energi, men alternativet for de kystnære havvindmølleparker hedder i dag store og mere energieffektive parker langt fra land.

Overblik over eksisterende havmølleparker og aktuelle projekter kan ses på Energistyrelsens hjemmeside: 
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter