Stæreunger ved Suserup - ingen på Flommen

Onsdag den 23. maj 2018

I år var det kasserne ved Suserup, som havde ynglesucces i Sorøs stæreprojekt, og nu er de ringmærket

 

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø


Stærene er i områderne. De skal bare beslutte sig for bruge kasserne. Altså kasserne på Flommen i Sorø og kasserne ved Naturstyrelsens gamle Suserup Gård ved Tystrup Sø.
I år havde succesen i Projekt Stære ved Flommen og Suserup flyttet sig til kasserne ved Suserup.
To kasser med samlet ni unger blev det til ved Suserup. På Flommen i Sorø var der redemateriale i alle 10 kasser, men de fem var optaget af Musvitter, og i de øvrige blev det ikke til æg eller yngel. Men der blev set Stære med mad flyvende i området, så de må have fundet naturlige redehuller. Sidste år, som var projektets første, blev det til seks unger på Flommen og ingen ved Suserup.

Spændende ringmærkning
Nu skulle de ni unger ved Suserup ikke bare fortabes i glemselen. De skulle ringmærkes som en del af projektet, og ringmærkning kan være spændende for både voksne og børn.
Derfor var det en større flok, der sammen med DOF’s Henning Heldbjerg, som følger projektet, drog afsted til kasserne.
Børnene Agnes, Sigurd og Alfred fulgte ivrigt med gennem de høje brændenælder hen til kasserne inde i den lille lund, mens Tårnfalkeungerne i kassen på den gamle lade fulgte sceneriet.

Forsigtigt fiskede Henning ungerne op af kasse nummer seks. Der var fem, og de var ca. syv dage gamle. Det fandt børnene ud af ved af sammenligne med en række fotos, Henning har lavet til formålet.

Efter hver unge var ringmærket fik børnene lov til at holde en hver. Stille lagde ungerne sig til rette i børnenes varme hænder og faldt til ro, og så kunne der tages billeder.
Til børnenes glæde havde Stæreungerne skidt af, da de blev taget op fra kassen, så der var ingen klatter i hænderne. Klatterne var landet på det hvide lagen, der var taget med til at lægge dem på under mærkningen.

Ved den næste kasse, som er nummer et, var der fire unger på ca. 10 dage og et ubefrugtet æg, som børnene nysgerrigt undersøgte.

Mens ungerne blev mærket, fortalte Henning, hvordan de efter samlet ca. 17 dage forlader kassen og så bliver lidt i området, før de flyver væk og senere tager på vinterferie sydpå.
Han fortalte, at af et kuld er det måske en enkelt, der overlever til næste år. De andre bliver taget af rovfugle og andre rovdyr eller flyver måske mod en rude eller dør af andre årsager.

Med alle ungerne tilbage i kasserne gik turen hjemover for børnene, mens nogle af de voksne vendte verden over en medbragt kop kaffe.

Tre år endnu
Projekt Stære ved Flommen og Suserup fortsætter tre år endnu, og forhåbentlig kommer der flere stære næste år. Hele formålet med projektet er at se, om der kan komme flere ynglende Stære, hvis man sætter redekasser op i et område med forhold, hvor der normalt andre steder i landet yngler Stære, nemlig områder med græssende kreaturer, og det er der på både Flommen og ved Suserup.
Forskning viser, at der ofte yngler Stære ved gårde med udegående kreaturer.

Nu ventes der spændt på, om der kommer flere Stære næste år. Til efteråret gennemgås kasserne og tjekkes.

(Se billeder oven for)