Månedens fugl maj: Broget Fluesnapper

Søndag den 29. april 2018

Oplysningerne om Broget Fluesnapper i DOFbasen sammenlignes med data fra Atlasundersøgelserne og Punttællingerne.

Afspejler materialet i DOFbasen de ændringer der er konstatreret ved Atlasundersøgelserne, og hvordan er status i forhold til tidligere kilder?

Hvordan er artens status i udlandet?

Er Broget Fluesnapper også en af de arter der ankommer tidligere nu om dage?

Du kan læse artiklen her.

Eller finde den i menuen til venstre:

Fugle - Artikler - Månedens fugl i Nyhedsbrevet - Oversigt.

Ret aktuelt fik jeg set mine første Brogede Fluesnappere i går - faktisk hele 3. De "mange" skyldes måske, at de var relativt lette at opdage. Ligsom i de gode gamle dage ankom de (næsten) inden løvspring. Måske er der håb om, at arten kan få en god ynglesæson år, idet årets insektkulmination også må formodes at være noget senere på den i år. Et andet problem er så, at mængden af insekter tilsyneladende også er i frit fald. Det kan du læse lidt mere om andet steds her på hjemmesiden.