Så er trækket i gang

Mandag den 26. marts 2018

Foråret står for alvor for døren, og fugletrækket kan opleves på flere måder i de kommende uger

 

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Fugletrækket er gået i gang for alvor i disse uger. Årstiden skifter fra vinter til forår, og det betyder mere end bare blade på træerne.

Fuglene har fart på. De skal afsted til ynglepladserne, og her er der ikke bare tale om fugle, der skal passere Danmark for at nå de arktiske egne først. Danmark ligger jo et helt særligt sted i forhold til fugle. Der er fugle, som kommer hertil om vinteren for at overvintre, og der er fugle, der kommer hertil om foråret for at yngle, og så er der dem, der bare skal forbi på turen fra syd mod de arktiske egne.

 

Vintergæsterne

Hvis man skal tage det sådan lidt i rækkefølge, så kan man sige, at der først er vintergæsterne, som skal tilbage mod nord. Det er fugle som Blisgås, Snespurv, Bjergirisk, Fjeldvåge og Sortgrå Ryle. De er eksempler på arter, der har været på besøg i vinter, og nu skal mod nord for at yngle på tundraen eller andre arktiske egne.

Dem har vi blandt andet fulgt på marker og enge i løbet af vinteren, og de forsvinder nu.

 

De som yngler her

Så er der de, som yngler her i landet, og i disse uger kommer tilbage fra deres sydlige vinterresidenser. Nogle har været helt i Sydafrika, som Landsvale. Andre som Løvsanger og de andre Phylloscopus-arter, som de hedder på latin, har været en tur i området ved Sahel lige syd for Sahara, og så dukker også snart stærene op ved redekasserne. De har været i Nordfrankrig eller England, hvis de da ikke har vovet at blive i landet i den lune vinter.

Nogle af de første, der dukker op er Hvid Vipstjert og Gransanger. Bemærk især Gransangeren med dens tjif-tjaf-tjif-tjif-tjaf fra busk eller træ. Den kommer gerne her omkring månedsskiftet marts-april.

Ynglefuglene behøver man ikke køre ud for at opleve. De dukker op i hegn, have og hæk. Pludselig er de her bare med deres sang som forårets stemme.

 

Overflyverne

Nogle helt tredje er egentligt bare på vej fra syd mod nord og bruger Danmark som mellemlandingsplads, hvis de da ikke bare fortsætter hen over uden stop.

Rigtigt mange vadefugle benytter Danmark som rasteplads på vej mod de nordlige egnes ynglepladser. Det kan være Islandsk Ryle, Sortklire, Lille Kobbersneppe og Strandhjejle.

De og mange andre kan opleves på gode steder, når de raster. Især Vadehavet i Sønderjylland er et godt sted, men også Borreby Mose og Korevlerne her i Vestsjælland kan være værd at besøge for at se rastende vadefugle, før de drager mod nord

 

Gode træksteder

Vil man ud og opleve de store træk og se flokke af fugle passere på samme tid, så er Korshage her i Vestsjælland et godt sted. Det er et godt forårstræksted, hvor man kan opleve store flokke af samme art. Det kan også være helt almindelige fugle som Bogfinke, Ringdue og Spurvehøg. Ringdue kan til tider optræde i store skyer med flere hundrede individer.

Vil man køre lidt, så er Gilbjerg Hoved i Gilleleje i Nordsjælland et rigtigt godt sted om foråret. Mange forskellige arter og rigtigt mange fugle i antal passerer deroppe.

Skal man opleve vadefugle i tusinder, så er en tur til Sønderjylland i dagene omkring månedsskiftet april-maj et godt tidspunkt. Da kan man opleve tusinder af Almindelig Ryle, Islandsk Ryle og gæs.

Det er et fantastisk syn at se 10.000 Islandsk Ryle gå på vingerne i solopgangen og vende samtidigt, så flokken skifter farvetone på et sekund.

Vil man opleve et af Europas bedste træksteder for nordgående træk, så er det i Skagen, man skal være. I maj er det optimalt. Da kan man opleve myldretid for rovfugle. Dværgfalk, Hedehøg, Steppehøg, Vandrefalk, Lærkefalk, Sort Glente og Rød Glente har undertegnede i selskab med mange andre birdere set flyve lavt over Nordstrand og Verdens Ende på en enkelt dag.

Der er næsten kun at sige – Tiden er nu – og god fornøjelse. De næste uger er nogle af de mest spændende. Både når det gælder om at se trækkende fugle, og hvad angår at sige goddag igen til de, som kommer tilbage for at yngle. Der er noget særligt over det, når naboens Landsvale første gang flyver rundt over huset og siger, at nu er den varme tid på vej.

God fornøjelse og tast rigtigt gerne observationerne i DOFbasen. Også gerne de almindelige arter.