Nu kommer luftens trompetister

Fredag den 2. marts 2018

 

Traner i tusindvis flyver i disse uger over Danmark på deres vej mod ynglepladserne i nord. Enkelte bliver her og yngler.

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Foråret er på vej. Marts åbner ballet, og fuglenes kor er begyndt af synge ouverturen. Om få uger istemmer trompetisterne – luftens trompetister. Det er, når tusindvis af traner elegant flyver over landet og kalder på hinanden, mens de svæver afsted mod ynglepladserne i nord.

Man kan ikke undgå at standse og kigge op, når man hører dem. Det er ikke skræppen som gæs, men lyden af små trompeter, og de kan høres på lang afstand.

 

Fra Rügen mod nord

Højt oppe over landskabet flyver tranerne i fine formationer, men nogle gange er det, som en har tabt ”garnnøglen”, og så går der kludder i det, og de begynder at cirkle hulter til bulter. Men mon ikke de ved, hvad de foretager sig, for kort efter fortsætter de videre og altid som efter en kompasnål. Mod nord, mod nord.

I Vestsjælland ses der ikke så mange som i Nordsjælland, men dog en del. Deres rute mod nord går fra Rügen i Tyskland og mod svenske kyster, men vinden skubber dem gerne mod vest, og da kan de ses på Sjælland.

 

Midt i marts og frem

Det er især i perioden fra midt i marts til midt i april, at tranerne passerer. I Vestsjælland ses de især godt på Rørvig-halvøen, hvor de ligesom sætter af ud over havet. Men de er observeret stort set over hele Vestsjælland i foråret 2017 (se her).

Vil man være helt sikker på at se traner, skal man på gode klare dage med let vind tage til Nordsjælland, hvor især Hellebæk-området, gerne ved Hellebæk Avlsgård, er et godt sted. På gode dage er der set mange hundrede over området.

 

Se dem danse

Vil man se dem danse, skal turen i udgangspunktet gå til Sverige. Der er to steder, som umiddelbart er oplagte. Det ene er Pulken i det østlige Skåne lige syd for Kristianstad, og det andet er Hornborgasøen nordøst for Gøteborg.

Ved Pulken, som kan opleves på en dagtur, kan man se hundredvis af traner, når de fra morgenstunden kommer flyvende ind til markerne, hvor de fodres. De fodres for at holde dem fra bøndernes nysåede marker. Læs mere om Pulken

Kører man til Hornborgasøen, som er det internationalt kendte sted, kan må på nogle dage opleve op mod 20.000 traner. Tranerne ved Hornborgasøen bliver også lokket til med korn, der lægges ud om aftenen, så det er klar til dem om morgenen. Læs mere om Hornborgasøen

 

Yngler i Danmark

Men nu vil nogen så spørge, om der slet ikke yngler traner i Danmark. Svaret er, at det gør der. Det antages, at der yngler omkring 300 par i Danmark.

Hovedvægten for deres yngleaktivitet er Nordjylland, Syd- og Sønderjylland og Bornholm.

Faktisk har der under Atlas III også været registeret ynglende Trane i Lille Åmose-Øst i 2015 her på Vestsjælland.

De er også set yngle ved Holmegård Mose, Gødstrup Engsø og Bøtø.

Tranen har ikke helt så godt fat på Sjælland og øerne som i Jylland, men den er stille og roligt blevet mindre sky over for mennesker, og derfor må det ventes, at den ikke kræver helt så store og uforstyrrede ynglesteder som hidtil.

Hvor mange, der kommer til at yngle i Danmark i år, må vi vente og se. Men nu er der bare at sige nyd det, når de trækker hen over landet og trompeterer, så det er en fryd.

 

Og skulle du se dem, så skriv gerne observationerne ind i DOFbasen.