Et tog kommer flyvende

Tirsdag den 6. februar 2018

Om vinteren findes der flyvende tog – i hvert fald i fuglenes verden

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

De fleste har nok set dem, men de færreste har nok tænkt over, hvad de så, og hvad det gik ud på. Men det handler om vinterens mejsetog. En flok fugle kommer flyvende gennem haven eller skoven og slår sig samlet ned i et træ.

Et mejsetog består, som navnet siger, for det meste af mejser. Det er både Blåmejse, Sortmejse, Halemejse og Musvit, og så kan der være Fuglekonge, Træløber og af og til også en Stor Flagspætte med i toget.

 

Sulten Spurvehøg

Ideen med toget antages at være, at mange øjne og ører observerer bedre end få. Så når flokken flyver omkring, så er der mange, der hele tiden har et øje eller øre på, om der skulle dukke en sulten Spurvehøg op.

Når det kan gå med de ellers meget territoriehævdende mejser at rejse rundt sammen, skyldes det, at de om vinteren ikke har et territorium at forsvare. Så er der fordele ved at slå sig sammen i jagten på føde.

Tilmed fordeler de føden mellem sig. Det betyder, at de mindste som Fuglekonge søger på de yderste grenspidser. De små mejser får kvistene, og Musvit tager grenene. Træløber render op og ned ad træstammen, og Stor Flagspætte lirker og hakker i barken.

Når vinteren er gået, og der skal yngles, opløses mejsetoget igen, og så gælder det om at få de bedste territorier for sig selv.

 

Svalerne gør det også

Men faktisk er det ikke ualmindeligt med fordeling af føden i fuglenes verden. De færreste mennesker tænker nok bare over det.

Ser man på svaler, så beskriver ”Fuglene i Danmark”, at Landsvale holder sig ved jorden og tager de større insekter. Højere oppe, hvor mindre insekter og andre smådyr drives rundt af vinden, tager Bysvalen, og helt oppe over det hele tager Mursejleren for sig.

Ligesådan har sangerne fordelt sig. Skovsanger i gammel løvskov, Havesanger i frodigt løvkrat og Tornsanger i spredte buske og hegn.

Rørsangerne har samme metode. Dér har man Drosselrørsanger i de kraftige rør yderst, Rørsanger inde midt i rørskoven, Sivsanger i det lettere vegetation og Kærsangeren helt inde i den fugtige urterand. Men det er fugle, som kun er her om sommeren.

I vintermånederne kan vi i stedet glæde os over mejsetogene, når de kommer farende gennem haven eller skoven. Det er bare at nyde fuglemyldret midt i kulden.

God fornøjelse og tast gerne observationerne i DOFbasen.