Sjældenheder i Vestsjælland i 2017

Mandag den 1. januar 2018

Listen med observationer over sjældne arter i Vestsjælland er egentlig ganske flot

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Nu hvor det er blevet 2018, kan man lige tage et kig på, hvordan det så er gået med sjældne arter i vores region i 2017. Det er spændende.

Når man tænker på lokaliteter med mange sjældne arter, så dukker måske Blåvands Huk og Grenen op. Hvert år ses mange sjældne arter de to steder. En af årsagerne er sikkert, at rigtigt mange birdere tager til de to steder – ikke mindst ved Felttræf i uge 42 ved Blåvands Huk og Fuglefestivalen i maj på Grenen. Desuden har begge steder en fuglestation, der løbende holder øje.

I uge 42 dukkede ikke mindre end seks sjældne sangere op omkring Blåvands Huk. Det var noget af en sensation.

Det, der især var bemærkelsesværdigt og fantastisk, var, at alle de fem sjældne efterårs-phylloscopus-sangere var tilstede under Felttræf, og da der også var en meget publikumsvenlig, stationær Høgesanger (sylvia-sanger) var antallet af sjældne sangere altså seks.

Vestsjælland er nu heller ikke så skidt et sted endda. Det hele skal naturligvis ikke gå op i sjældenheder, men de er nu alligevel interessante at kigge på.

 

Tiltrak mange birdere

Går man ind på DOFbasen og søger på sjældenheder i Vestsjælland i 2017, så er der mange og også nogle, der tiltrak rigtigt mange birdere fra andre dele af landet.

Tænk bare på den Nonnestenpikker, der var ved Skansehage, og hvor over 100 birdere lagde vejen forbi i de uger, den var på lokaliteten omkring november. Og når de nu alligevel var forbi for at få Nonnestenpikker på bogen, så tog mange også forbi Hovvig, hvor der i de samme dage var en Thorshane.

Og så var der en Brilleand, der holdt til ved Lumsås Nordstrand i begyndelsen af året.

 

Nøddekrige i Kalundborg

Mange kom også forbi Kalundborg for at kigge på Nøddekrigen, ligesom den snart faste Drosselrørsanger ved Sorø Sø tiltrak sig mange birdere. Den har været i området i flere år omkring maj og juni.

Og ikke mindst var rigtigt mange forbi og se den stationære Hærfugl, som overvintrede ved Reersø havn. Den lod sig studere på nært hold, og mange birdere fik fine billeder af den.

Vestsjælland var også heldig at have besøg af mange korsnæb i efteråret. Især var det spændende, når der også var den sjældne Hvidvinget Korsnæb i flokken af store og små korsnæb.

En Rødhovedet And valgte også at lade sig beskue i lang tid i Tamosen, ligesom en Sort Stork nærmest virkede upåvirket af birdernes interesse, da den holdt til ved Flyndersø ved Korshage. Den blev til sidst fundet død på stedet.

 

Mange birdere, mange arter

Vestsjælland kan godt være med. Og sagen er, at der sikkert har været endnu flere sjældne fugle i vores region. De er bare ikke blevet opdaget.

Men jo flere birdere, der kommer ud i felten, des flere sjældne fugle bliver opdaget. Bliver de så også tastet i DOFbasen, enten på den nye DOFbase-app eller på hjemmesiden, eller meldt ud på BirdAlarm-appen, kan andre måske nå at få glæde af dem, før de er fløjet. Det styrker også chancerne for godkendelse af observationen af de helt sjældne arter.

 

Lav detaljeret beskrivelse

Herunder er listen over sjældne arter, der er set i Vestsjælland og tastet i DOFbasen. Nogle af SU-arterne (røde i DOFbasen) er sikkert stadig til godkendelse hos Sjældenhedsudvalget i DOF. Når mange birdere har meldt en art ind, er der stor sandsynlighed for, at Sjældenhedsudvalget godkender dem.

Det kan være lidt mere usikkert med eksempelvis observationerne af Jagtfalk, Krognæb, Stor Skrigeørn, Gåsegrib og Sortstrubet Drossel, som alle er SU-arter og indtastet, men kun set af en enkelt person. Jo færre indtastninger en sjælden art har og jo mindre dokumentation, des mindre chance for, at Sjældenhedsudvalget godkender fuglen.

Hvis man er den første, som har set fuglen, skal man indsende data om observationen til Sjældenhedsudvalget, som så skal tage stilling til, om observationen kan godkendes - Med mindre man aftaler noget andet med en anden måske mere erfaren observatør, der er på stedet.

Man skal kunne dokumentere observationen ved en detaljeret beskrivelse af udseende, opførsel, sted, tidspunkt etc. Det skal så indsendes til Sjældenhedsudvalget og gerne med fotos. Dem kan man også lægge på DOFbasen sammen med registreringen.

Dertil er det en idé enten at melde den ud på BirdAlarm med det samme, hvis man har den app eller alternativt få varskoet andre birdere, så de kan komme og være med til at bekræfte observationen.

Ser man fuglen som for eksempel nummer 15, så behøver man ikke indsende noget. Men det er dog stadig vigtigt at kunne dokumentere observationen, hvis man er den sidste, der ser den.

Sub-hits, der optræder med grønt i DOFbasen, kræver ikke indsendelse af data til Sjældenhedsudvalget. Dem skal man blot give en detaljeret beskrivelse af i notefeltet på DOFbasen.

 

Brug listen til inspiration

Kig på listen herunder og bliv inspireret til en fugletur. Nogle af lokaliteterne er medtaget, så man kan tage ud og se, om der skulle være held igen i 2018, eller der måske er en helt anden sjældenhed.

God fornøjelse og godt nytår

 

SU-arter (Røde i DOFbasen) - De er tastet i DOFbasen, men jeg ved ikke, om de er eller bliver godkendt af Sjældenhedsudvalget

Amerikansk Sortand ved Kysten ved Sandflugtsplantagen

Brilleand ved Lumsås Nordstrand

Brun Løvsanger ved Dybesø

Gåsegrib ved Mogenstrup, Holbæk

Høgeugle ved Rørby

Jagtfalk ved Trundholm Mose

Krognæb ved Slagelse By

Nonnestenpikker ved Skansehage

Rosenbrystet Tornskade ved Grevinge, Herrestrup Mose

Sortbrynet Albatros ved Korshage, Klint og Ebbeløkke

Sortstrubet Drossel ved Korshage

Stor Skrigeørn ved Omø By

Ådselgrib ved Rørvig By og Nørrevang

 

SUB-hits (Grønne i DOFbasen)

Drosselsrørsanger ved Sorø Sø

Flodsanger ved Kongemose og Kongsøre

Fuglekongesanger på Agersø

Sibirisk Gransanger (tristis) ved Reersø, Stårup og Borreby Mose

Hortulan ved Korshage, Sorø, Gniben, Dybesø

Hvidbrynet Løvsanger ved Stigsnæs, Agersø, Klarskov, Dybesø

Hvidnæbbet Lom ved Korshage

Hvidsisken ved Korshage, Pedersborg, Holbæk mfl.

Hvidvinget Korsnæb ved Pedersborg, Sorø Sø, Gniben, Lumsås mfl.

Hvidvinget Terne ved Gyrstinge Sø, Tissø Enge, syd

Hærfugl ved Reersø og Ringholm Skov mfl.

Islom ved Korshage, Kysten ved Sandflugtsplantagen, Gniben mfl.

Sortbuget Knortegås (nigricans) ved Skansehage

Kongeederfugl ved Kysten ved Sandflugtsplantagen, Korshage og Røsnæs

Lille Fluesnapper ved Gniben, Klarskov, Stigsnæs

Lille Kjove ved Korshage, Havnebyen og Sprogø

Lundsanger ved Ravnemose, Dragsholm Slot, Nekselø, Basnæs Skov, Korshage

Middelhavssølvmåge ved Røsnæs spidsen og Reersø

Nøddekrige ved Kalundborg Klosterskov

Rødhalset Gås ved Flasken

Rødhovedet And ved Tamosen

Savisanger ved Lille Åmose vest, Hallenslev Mose

Silkehejre ved Hovvig-Odsherred

Sort Stork ved Flyndersø ved Korshage

Steppehøg ved Vårby Å, Rørvig, Gyrstinge, Stigsnæs mfl.

Storpiber ved Nørrevang i Rørvig

Thorshane ved Hovvig-Odsherred

Topskarv ved Lejsø

Tredækker ved Lille Åmose-øst