Find sjældenheden i flokken

Torsdag den 14. december 2017

Hvis man er omhyggelig, kan man være heldig at få øje på den sjældne fugl i en flok helt almindelige fugle

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Mange har sikkert hørt historier om heldige eller dygtige birdere, der har spottet en Rosenstær i en flok almindelige stære. Nogle har måske også hørt om nogen, der har set en Kongeederfugl i en kæmpe flok almindelige ederfugle.

Egentlig handler det ikke så meget om dygtighed som omhyggelighed. Sagen er nemlig den, at mange af os nok har kørt på landevejen, måske mellem Slagelse og Kalundborg, og set en stor flok gæs på en af markerne.

Nå, der står en stor flok grågæs, har man tænkt, og så overvejet at notere dem i DOFbasen, når man kom hjem.

 

Blisgås og Kortnæbbet Gås

Men måske var det ikke bare en flok grågæs. Måske var det ikke bare 500 grågæs, der gik og græssede på markerne ved Reersø. Faktisk var der inde midt i flokken også både Blisgås og Kortnæbbet Gås. De blev bare ikke set, for man var ikke omhyggelig. Standsede ikke bilen og lige tog sig tid til at se flokken igennem med kikkerten.

Undertegnede har selv misset den slags arter, fordi jeg bare tænkte – nå, grågæs igen.

Kigger man i DOFbasen fra sidste vinter, vil man se, at der mange steder i Vestsjælland, er spottet mange Blisgås og Kortnæbbet Gås netop i flokke af Grågås. Det har blandt andet været på markerne ud mod Storebælt omkring Reersø og på engene i sydenden af Tissø, samt mange andre steder som Hovvig, Skellerød, Tranemose og Nakke Syd.

Hverken Blisgås eller Kortnæbbet Gås yngler i Danmark. Blisgås yngler i det nordlige Rusland, og Kortnæbbet Gås yngler på Svalbard. Men begge har Danmark på deres trækrute mod vinterkvartererne i Nordsøegnene.

 

Dværggås

Hvis man går uden for vores lokalområde, så har der på samme måde i Nordsjælland været et godt hit her i november 2017. Dér blev set to dværggæs i Solbjerg Engsø i Nordsjælland. Og igen rastede de i en flok grågæs. Men en omhyggelig birder fik øje på dem, og mange andre birdere fik glæden at opleve dem.

Dværggås yngler hovedsageligt i det nordlige Rusland på grænsen til tundraen, og så er den en sjælden ynglegæst i fjeldområderne helt mod nord i Skandinavien.

 

Pibesvane

I Vestsjælland er der også i vintermånederne rigtigt mange sangsvaner, der samler sig på markerne og fouragerer. Der kan være hundredevis, og igen kan det være en god idé at standse og lige give sig lidt tid til at se, om der skulle være en Pibesvane eller to i flokken.

De græsser også på markerne, som sangsvanerne gør det, og af og til blander de sig. Faktisk kan det være lidt svært at se forskel på dem, men Pibesvane har et mindre gult område på næbbet end Sangsvane, og så er den mindre end Sangsvane, og halsen er kortere.

Pibesvane blev sidste vinter set mest omkring Hovvig i Odsherred og ved Toftebjergs marker ved Basnæs samt Tissø på engene i syd.

Begge svaner er almindelige vintergæster i Danmark, og de senere år er Sangsvane begyndt at yngle i Danmark. Det er ellers sådan, at Sangsvane yngler i Sverige og Finland samt lidt i Norge og Island. Pibesvane er til gengæld en subarktisk art, der yngler helt oppe i tundraen.

 

Kast et blik på flokken

Så næste gang læseren ser en flok gæs eller svaner på en mark og har lidt tid tilovers, så kast et omhyggeligt blik på flokken.

Her i november og december er der både set Blisgås og Pibesvane i Vestsjælland. Ligesådan er der rapporteret en enkelt observation af Kongeederfugl ud for Røsnæs.

Og skulle det være så heldigt, at en af arterne var der, så notér det endelig i DOFbasen ved hjemkomsten. Så kan det være, at andre birdere ser det og kan nå ud og få samme observation på bogen.

God fornøjelse.