Kragefuglenes majestæt – Ravnen

Tirsdag den 24. oktober 2017

Men hvor kan man opleve Ravn i Vestsjælland. Efterår og vinter er gode årstider til at se ravne.

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Den er mytologisk, majestætisk og for nogen skræmmende og bringer dårlige varsler. For andre en klog og spændende fugl. Ravnen har i årtusinder været en fugl, som har fascineret mennesker og været en del af vores liv og fortællinger, hvad enten de var positive eller negative.

Næsten udryddet

For 30 år siden kunne man næsten ikke opleve Ravn i Danmark. Den var blevet jagtet gennem mange mange år, og næsten helt forsvundet fra landet. I 1990 hørte jeg om, at der var blevet set Ravn et sted i Nordsjælland, men da jeg spurgte ornitologen, hvor man kunne se den, fik jeg at vide, at det var en hemmelighed. Han ville ikke have, at en ung uerfaren fuglekigger skulle jage den sjældne fugl væk.

I dag kan man opleve ravnen mange steder i landet, og den er også almindelig i Vestsjælland, men nogle steder er der større chance for at se den. I efterårs- og vintermånederne er der tilmed gode chancer for at se ravne i store flokke.

Den største

Fuglen er den største af de europæiske spurve- og kragefugle med en vægt på op til 1,5 kg og med kileformet hale, som det beskrives i ”Fuglene i Danmark”. Den findes stort set over hele den nordlige halvkugle og har en stor tilpasningsevne.

I yngletiden oplever man den ikke helt så nemt, for da lever parrene, som i øvrigt holder sammen hele livet, omkring den store rede inde i skoven, men uden for ynglesæsonen er chancerne gode, især på steder med skov.

Kaldet afslører den

Ofte er det kaldet, der afslører, at der er ravne i området. Hen over skovens trækroner høres pludselig en dyb gennemtrængende og næsten rungende stemme. Det lyder, som siger den ”rårk” og nogle gange i stedet et mærkeligt ”klonk”. Men man er ikke i tvivl, for stemmen er så dyb, at den får krager og alliker til lyde som skrigende småfugle. Man får fornemmelsen af, at der er noget stort i området.

Og så dukker ravnen op over træerne. Ensom eller i en flok. Ser man en flok i det sene efterår, kan man være heldig at se dem lege og lave luftakrobatik og flyve på ryggen.

Store flokke

Men hvor kan man så være heldig at opleve Ravn i Vestsjælland? Kigger man i DOF-basen, kan man se, at den findes jævnt fordelt over hele regionen, men også at det er en god idé at tage til områder med skov, hvis man vil se store flokke.

I løbet af det seneste år er der set flokke på to-cifrede antal flere steder. Især har det været godt ved Bjergsted Bakker lige nordvest for Skarresø.

Områderne omkring Lille Åmose og Kongemose er også gode. Begge de steder er i øvrigt generelt super gode fuglesteder med mange spændende arter.

Lidt længere mod syd er der set flokke ved Bromme Plantage nord for Sorø, ligesom skovene nord for og omkring Tystrup-Bavelse sø er gode steder. Her er det godt ved Borød ved Sorø, Lorup Skov og Det Plessenske Overdrev. Det er sammenhængende skove.

Kaffe på termoen

Jeg har selv for nogle år siden set legende flokke af ravne i området. Vi parkerede ved Kongskilde og gik op mod den lille sø Hundehullet, som ligger i området neden for Det Plessenske Overdrev. Dér dukkede over 20 ravne op og lavede akrobatik.

Videre mod syd er der det seneste år set en større flok ved Basnæs Skov.

De seneste uger er der set enkeltvise ravne og ved Tamosen seks på en gang. Men de kan også ses i større flokke i de kommende måneder.

Ravnen er igen en næsten almindelig fugl i det danske landskab.

Fyld kaffe på termoen, tag kikkerten og gå ud i det kølige vejr og mød en majestæt, som det altid er en oplevelse at se og høre.

Baggrund informationer

Ravnens udbredelse som ynglefugl

Større forekomster de sidste dage:

Odsherred

Kalundborg

Holbæk

Slagelse

Sorø

Ringsted