"Grønne" referater fra vores samarbejsparterne

Tirsdag den 18. juli 2017

"Grønne" Referater

Igennem årene har de aktive i DOF Vestsjælland modtaget en god del referater fra de myndigheder vi samarbejder, Dette har resulteret i en masse mail, men ikke så stor udbredelse af den information, der har været. Dette vil vi nu forsøge at ændre på. I den udstrækning de referater vi modtager er offentlige, vil vi i stedet for at sende dem rundt med en mail - lægge et link her på hjemmesiden. Herved bliver der også mulighed for at de bliver tilgængelige for alle vores medlemmer.

Du finder referater (dagsordner og lignende relevant stof) under 

"For medlemmer" - "Beskyttelse"

i menuen til venstre.

Vi vil tilstræde at opdatere "Road Map" og "Seneste rettelser" - når vi lægger nye links på.