Fokus på vores udvalg

Søndag den 18. juni 2017

Et af formålene med vores nye struktur var at gøre det ornitologiske arbejde i DOF Vestsjælland mere spændende og lettere tingængeligt.

Vores mål er at alle skal kunne deltage, og man skal kun være med i det man synes er sjov og spædende.

Her er Faunistisk Udvalg et godt sted at starte. Der er masser af emner at kaste sig over, store som små. Man kan selv afgrænse omfanget af opgaven, både artsmæssgt og geografisk.

Læs mere om Faunistisk Udvalgs arbejde og de mulige udfordrnger.

I menuen til venstre vælger du

Hvem er vi

Udvalg og grupper

Faunistisk udvalg

Hvad er faunistik?

Du kan også vælge en mere direkte tilgang

Nyheder

Seneste rettelser

Hvad er faunistik?

Eller

Raod Map

Hvad er faunistik (findes efter rækkefølgen angivet i menuen ovenfor)