Jubel – der er stæreunger på Flommen

Onsdag den 17. maj 2017

En af kasserne på Flommen har nu seks unger, som pipper med deres brede næb og trykker sig med deres dunede kroppe.

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Jubelen vil næsten ingen ende tage. Allerede her første år af Projekt stære ved Flommen er der unger i en af de 10 kasser. Der var ellers ingen forventning om aktivitet allerede første år, men blot et håb om, at der nok ville dukke stære op. Der har jo ynglet stære i et par naturlige huller i et par træer, og det gør der også i år. Men at også en af de opsatte kasser skulle give resultat, var der vist ingen, der troede på første år.

Imidlertid flyver en stær ud, når man nærmer sig kassen, og i kassen ligger seks dunede unger med brede næb og pipper og kalder.

Nu skal de om nogle dage ringmærkes i samarbejde med PhD studerende og DOF medarbejder Henning Heldbjerg.

I flere af de andre kasser er der anlæg til reder, men ikke æg eller unger.

Ligesådan er det med de 10 kasser ved Naturstyrelsen Storstrøms Suserupgård. Der har været stære og kigge i kasserne, og der er lagt lidt strå, men det er ikke blevet til færdige reder.

Til gengæld kan man glæde sig over, at der er en ynglende blåmejse i en af de mejsekasser, der også er sat op, og så ser det ud til, at tårnfalken yngler i kassen på ladebygningen.