Så må der ringmærkes stære

Søndag den 26. marts 2017

Projekt Stære ved Flommen og Suserupgård er godkendt til ringmærkning, og kasserne hængt op

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Nu skulle alt være klart til stærene og ikke mindst til ringmærkning af dem, hvis de vælger at bo i kasserne ved Flommen i Sorø eller det gamle Suserupgård tæt på Tamosen.

Både ved Flommen og Suserupgård hænger der nu 10 kasser, som var et krav for at løfte projektet fra et lille forsøg til at være lidt mere videnskabeligt og få det godkendt til ringmærkning.

Zoologisk Museum har nemlig godkendt projektet, og under ledelse af PhD studerende og DOF medarbejder Henning Heldbjerg bliver projektet nu fulgt de næste fem år, og stærene ringmærket, hvis de ellers vælger at benytte kasserne.

Projektet er også spændende, fordi det som det hedder i projektbeskrivelsen ”så vidt vides er det eneste af sin art i Østdanmark, men vil ydermere udgøre et glimrende sammenligningsgrundlag for tilsvarende studier i Jylland. Desuden foregår der tilsvarende studier i flere andre lande, og disse data kan således indgå i et større materiale på arten.”

De 10 kasser ved Flommen hænger lige omkring fangfolden, hvor Skælskørvej møder Filosofgangen, og de 10 kasser ved Suserupgård hænger i den gamle have.

Og der er faktisk allerede stære i områderne. Ved Suserupgård og Tamosen ses jævnligt en pænt stor flok på op mod 100. Nu skal nogle af de så tage kasserne til sig.

Samtidig er der ved Flommen de seneste dage omkring den 24. marts blevet set to stære fouragere og en enkelt hoppe ind i et gammelt naturligt redehul i et af træerne.

Nu er så spørgsmålet, om vi kan få flere stære til at slå sig ned og yngle, når vi har givet dem endnu flere ynglemuligheder med redekasserne.

I slutningen af april burde der være æg og i løbet af maj, burde der være unger i kasserne.

 

Følg med her på hjemmesiden, og gå forbi Flommen og se fra stien, om der skulle være stære i kasserne. Eller tag kaffen med til bænkene ved Suserupgård og observér, om der flyver stære ned i den gamle have til kasserne.