Stære-projektet i Sorø når nye højder

Søndag den 12. marts 2017

10 redekasser er sat op i den gamle have ved Suserupgård og skal følges sammen med kasserne på Flommen.

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Stæreprojektet i Sorø, som er omtalt tidligere her, har nået et nyt niveau. Der er nu opsat 10 redekasser i den gamle have ved den nu nedrevne Suserupgård. Der er registreret stære i området, ligesom der er udegående kreaturer i sommerhalvåret. Altså burde der være optimale betingelser for flere stære, og derfor er der på initiativ af Kirsten Laursen og Henrik Baark sat kasser op.

Tanken er, ligesom med kasserne på Flommen inde i Sorø, at se, om vi kan hjælpe stærene og få flere til at yngle, så biodiversiteten øges, og vi alle sammen kan nyde denne bondelandets gamle ven.

Her søndag den 12. marts drog Kirsten og Henrik afsted til Suserupgård sammen med Inge og Arne Jensen for at sætte kasserne op. Der var stiger, reb og godt humør.

Henrik og Kirsten har købt materialerne, og Arne har samlet kasserne, der har låg, som kan åbnes, hvis der skal tælles æg og ringmærkes unger på et tidspunkt. Sammen med dem var undertegnede og min søn Eigil, så vi kunne give en hjælpende hånd.

Kasserne er sat op med godkendelse fra Naturstyrelsen og i dialog med PhD studerende i stæren og DOF-medarbejder, Henning Heldbjerg. Planen er, at kasserne sammen med redekasserne på Flommen skal følges af Henning Heldbjerg sammen med Kirsten, Henrik og undertegnede. De er således et projekt, der skal være med til at be- eller afkræfte, om man kan hjælpe stæren og få den til at yngle ved at sætte kasser op på ideelle lokaliteter.

Man ser det for sig. En flok stære kom tidligere forbi området. De så, at der var græssende kreaturer og gode fødemuligheder, men ingen hule træer, og derfor fløj de videre. Men kommer de forbi nu, så ser de, at der er gode rede-muligheder for 10 par ved Suserupgård, og så vælger de at slå sig ned.

Om det er så enkelt er ikke til at sige, men kasserne er nu sat op og nummererede, så der kan holdes styr på æg og unger, hvis heldet er med projektet.

Nu er der bare tilbage at vente og se, om der i løbet af foråret bliver stæresang og -yngel i den gamle have ved Suserupgård.