Kan vi få mange stære ved Flommen i Sorø

Mandag den 20. februar 2017

Kan vi få mange stære ved Flommen i Sorø

Et foredrag om stæren har sat gang i et lille fugleprojekt ved Flommen i Sorø

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Et foredrag om stæren af PhD studerende og medarbejder ved DOF, Henning Heldbjerg, har sat gang i et lille fugleprojekt ved fangfolden i hjørnet af Flommen i Sorø, hvor Filosofgangen og Skælskørvej mødes.

Foredraget i Sorø, som Kirsten Laursen og Henrik Baark havde arrangeret, kastede stor viden af sig om, hvad der formentlig skal til for, at stære vil yngle i et område. Meget tyder på, at de helst vil yngle tæt på afgræssede arealer med kreaturer. Og med flere og flere kreaturer inden døre hele året, er der færre og færre stære. Det ser i al fald ud til, at der er en sammenhæng.

I Sorø er der stort set ikke registreret ynglende stære de senere år, men pludselig dukkede en idé op hos undertegnede. Gennem nogle år, har jeg på vej til morgentoget set en stær flyve fra Flommen, hvor der er græssende kreaturer, og over mod en gruppe træer ved Videncenteret ved Sorø Akademi.

Hvad hvis

Så hvad sker der, hvis man sætter stærekasser op i kanten af Flommen? Vil det få flere stære til at yngle i området, hvis de overhovedet har ynglet der før? Kan man ved at sætte redekasser op i et optimalt område få stære til at slå sig ned og yngle? Ideen røg ud af mig midt i foredraget, og Henning Heldbjerg sagde, at det da ikke kan udelukkes, så ideen rumlede videre i tankerne.

Tilladelse

Da Sorø netop er Henrik Baarks Atlaskvadrat var det nærliggende at tale med ham og Kirsten om ideen, og de var straks med på at være med. Nu handlede det om at få tilladelse af Sorø Akademi til at hænge kasser op.

Så jeg kontaktede skovfogeden, der så velvilligt på vores lille projekt, som jo også har til formål at øge biodiversiteten i området ved at få flere fugle til at yngle. Han gav sin tilladelse, og projektet var dermed i gang.

Tomme kasser i haven

Nu var det så sådan, at jeg i forvejen havde adskillige redekasser til Stær i haven, men aldrig har haft en ynglende Stær i haven, så kasserne var lige ved hånden. De skulle bare bygges lidt om, så man kan se ned i dem og tælle æg og unger, hvis heldet er med projektet.

Så i diset vejr her søndag den 19. februar tog Kirsten, Henrik, jeg og mine to drenge Alfred og Eigil, der også var med ved foredraget, afsted til Flommen for at sætte kasserne op, så de er klar, når stærene ankommer, og kreaturerne kommer på græs. Henrik og Kirsten havde stiger, og børnene og jeg havde kasserne, og sammen havde vi højt humør og forventningsglæde.

Med lidt bæven

Det var med lidt bæven, at der blev klatret op på stigen, men det lykkedes uden ulykker. Der hænger nu tre kasser i et træ ud mod Skælskørvej og to kasser i et træ dér, hvor Filosofgangen går over i stien, der fører mod syd mod stationen.

Man se kasserne bedst, hvis man går fra Skælskørvej mod nordøst ind ad grusvejen Filosofgangen med de gule rækkehuse på venstre hånd. Så drejer man til højre ned ad første sti mod syd med retning mod stationen. Lige forbi den lille gruppe træer på højre hånd tæt ved skiltet, der fortæller om området, standser man og kigger tilbage mod Skælskørvej. Da ser man to store kasser i et tykt træ lige på højre hånd, og man ser de tre klassiske stærekasser i et træ næsten helt nede i mod Skælskørvej lige fremme.

Området er hegnet ind og om sommeren går der kreaturer, så det er bedst at blive på stien. Det er også derfra, man ser kasserne bedst.

Kasserne hænger på deres pladser. Nu er det interessant at se, om stærene vil slå sig ned, hvis de overhovedet kommer til området.

Det er et lille projekt i en stor verden, men for en fugleinteresseret er det spændende, og så er det et projekt alle kan have glæde af, når de går tur ved fangfolden eller måske ligefrem selv er fugleinteresserede og synes, det er sjovt at følge med i, om det vil lykkes.

Her på siden opdaterer vi løbende, når vi har noget at fortælle om stærene ved Flommen.