Generalforsamling i DOF Vestsjælland 4 feb 2018

Mandag den 8. januar 2018

Generalforsamling i DOF Vestsjælland 4 feb 2018

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling for Dansk Ornitologisk Forening i Vestsjælland. Den holdes i Kultur og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Generalforsamlingen foregår 4.Februar 2017, kl.13.00 -15.30.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Her fortælles om afdelingens virke. Hvis nogle ønsker at komme i gang med medlemsaktiviteter eller arrangere møder i nogle lokale grupper, så er det et fremragende sted at drøfte det og lave aftaler. Bestyrelsen tager gerne imod nye aktive, og der skal vælges både til bestyrelsen og repræsentantskab.

Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Foreningen er vært ved en let anretning kl.12.00, tilmelding venligst senest 28 januar til Nils Kruse jnkruse@post10.tele.dk .. Der serveres kaffe / te under mødet.

Medlemsturen før generalforsamlingen går i år til Tamosen/ Suserupgård. Området giver gode muligheder for mange forskellige fugle, bl.a. Havørn, Isfugl, Lille Skallesluger, Stor Tornskade og Sølvhejre.

Vi mødes kl 10:00 på P-pladsen ved Suserupgård, Suserupvej 14, 4180 Sorø. Turleder Jan Kiel

Vel mødt!