Atlas nyt - arten ikke fundet

Tirsdag den 17. maj 2016

Hvornår er det relevant at bruge registreringen "eftersøgt, men ikke fundet"?

For arter med specielle biotopskrav, vil man i nogle kvadrater kunne bruge registreringen.
Et godt eksempel er Toppet Lappedykker, der kun yngler i søer, men ikke vandhuller, hvor du kun kan finde Lille og Gråstrubet Lappedykker.
Da den Toppede Lappedykker er en ret synlig art på ynglepladsen kan man i en del kvadrater nok rimelig nemt kunne konstatere om arter er der eller ej.
Også for kvadrater med et meget lille landareal vil registreringen "ikke fundet" kunne bruges med fordel for de mere almindelige arter.
Når vi skal vurdere dækningen, kan vi nok ikke påregne, at der er nogen arter, der når 100%, men hvis der foreligger en række "ikke fundet" registreringer for "små" og "biotopsfattige" kvadrater, kan vi nok nærme os en total dækning for en række arter.

Vi har opdateret vores "Atlasblog" med lidt Vestsjællandske udbredelseskort. Vi håber i den kommende tid, at bringe flere.
Du finder "Atlasbloggen" i menu til venstre under
Projekter - Atlasprojektet.