Generalforsamling 2016

Mandag den 1. februar 2016

Generalforsamling i DÒF Vestsjælland d. 7. februar 2016 kl. 14:00 I Ugerløse Forsamlingshus, Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse


De fleste anser nok generalforsamlinger for noget halv tørt noget med en masse kedeligt pligtstof – og så er der oven i købet risiko for at blive valgt til et eller andet
– derfor bliver man ofte væk. Vi er i bestyrelsen lidt kede af, at vi ikke ser flere medlemmer til vores generalforsamlinger – især nu, hvor vi har indført en ny struktur.

Det er en af vores eneste muligheder for at komme i dialog med vores medlemmer og høre din mening om, i hvilken retning, du mener, lokalafdelingen skal bevæge sig?

Vi har en fast dagsorden vi skal følge, men vi vil på generalforsamlingen også forsøge at se på, hvordan medlemmerne har reageret på de nye tiltag vi har lavet.
Hvad har været godt og hvad er mindre godt? Det er ikke mange tilbagemeldinger vi får, så vi vil være meget glade for at høre dine synspunkter.

Skal vi sætte mere fokus på enkelte lokalområder, hvor der bor mange medlemmer?
Hvilke typer af fuglenyheder skal vi formidle og hvordan? Hvorfor er der større tilslutning til nogle projekter end andre? Der er helt sikkert en masse andre fornuftige spørgsmål man kan stille – hvis du har et, så send en mail til formanden (lassebraae@hotmail.com).

Vi vil forsøge at lave bestyrelsens beretning fremadskuende med forslag til, hvor vi eventuelt skal bruge kræfterne i 2016. Du har mulighed for at være med til at prioritere.

Du kan roligt møde op. Vi har kandidater til alle poster der er på valg.

Du kan se dokumenterne til årets generalforsamling ved at vælge

Hvem er vi
generalforsamling
i menyen til venstre.

I boksen er der links til:

Bestyrelsen beretning for 2015 og Handlingsplan 2016

De to andre dokumenter – Referat og dias præsentation vil først foreligge efter generalforsamlngen. Indtil da kan du, hvis du har lyst se dokumenterne fra sidste år.