FUGLEÅRET 2013 ER PÅ VEJ

Fredag den 24. oktober 2014

Dette års udgave af Fugleåret udkom-mer for 8. gang til november. Kerne-medlemmer, der ønsker et eksemplar af Fugleåret 2013, skal forudbestille bogen på www.dof.dk inden den 3. november 2014.
Fugleåret giver et samlet overblik over almindelige, fåtallige og sjældne yngle- og trækfugles forekomst i Danmark i 2013.
Fugleåret er på ca. 250 sider og rigt illu-streret med årets aktuelle billeder fra en række af landets dygtigste naturfotografer, samt masser af tabeller og kort.
Læs mere og bestil her