Vinterhavens rovfugl dominerer Boligbirding uge 4

Søndag den 26. januar 2014

Når man fodrer småfuglene i haven om vinteren, er der også en anden, man indirekte fodrer. Det er vinterhavens rovfugl, nemlig spurvehøgen. Den spiser naturligvis ikke solsikkefrø eller fedtkugler, men småfuglene som sidder og mæsker sig i frø og fedt, vil den gerne have fat i.

Skal man gå ud fra indberetningerne i Boligbirding indtil nu, så er det den almindeligste rovfugl i haverne og de nærmeste omgivelser. Spurvehøg er nemlig den mest registrerede rovfugl med 33 indberetninger fra 18 forskellige deltagere her op til weekenden i 4. uge af Boligbirding.

I vores egen have er den der pludselig som en grå pil gennem luften rundt om dronningebusken og ned mod fodergyngen i det lille æbletræ. Det kan ske flere gange om dagen, for det er ikke ofte, at den har heldet med sig. Så sidder den lidt og sunder sig på en gren og kigger rundt, mens haven er som støvsuget for småfugle i den næste halve time. I jævnt tempo flyver den så væk igen på udkig efter andre jagtmarker, og efterhånden kommer mejser og grønirisker tilbage. Det er især om vinteren, at man kan nyde naturens drama mellem Spurvehøg og småfugle i haven. Om sommeren yngler den nemlig helst i tæt granskov, hvor den bygger reden, så dens egne fjender - de større rovfugle som Duehøg - ikke kan komme ind til den. Den har også indrettet det så smart, at når den har unger i maj og behov for masser af foder, så passer det med, at småfuglenes unger lige er fløjet fra reden, så spurvehøgen kan fange dem til sine unger.

En del spurvehøge trækker sydpå om vinteren, men de fleste bliver i landet. Det gør også vores almindeligste rovfugl, Musvåge, men den er på en andenplads indtil nu i Boligbirding. Den er heller ikke så almindelig i haverne, men mere ude i det åbne terræn, så man skal bo ud til marker eller have en god udsigt for at spotte dem. Fire deltagere har rapporteret Musvåge 18 gange.

Egentlig trækker mange musvåger sydpå i september-oktober, men dem man kan opleve ved Stigsnæs eller Falsterbo i Skåne er skandinaviske fugle. Det danske klima er generelt mildt nok til, at de danske musvåger bliver i landet.

Men der er et par spændende vintergæster, som er kommet til Vestsjælland fra nord.

Ved Rønnekilde i nærheden af Lille Åmose er der blevet set Rød Glente to gange. Faktisk er det i det område, der nogle gange om vinteren er set en større flok ved en fast overnatningsplads. En flok, der så om foråret spredes. En del af dem flyver formentlig nordpå i Skandinavien igen.

Den anden vintergæst, der er registreret i Boligbirding, er Blå Kærhøg. Den er set en enkelt gang ved Kirke Helsinge Strand, hvilket passer meget godt med, at den ofte færdes ved åbne områder med græs eller lynghede. Som ynglefugl er den meget sjælden i Danmark, men som vintergæst optræder den jævnligt. Derfor skulle man egentlig tro, at flere havde rapporteret Blå Kærhøg.

Ligesådan med Havørn. Når man tænker på, hvor mange havørne, der færdes i Vestsjælland, er det egentlig mærkeligt, at den kun er spottet en enkelt gang. Det er over Sorø Sø, hvor den af og til jager, men den findes også ved flere andre søer i vores område, så mon ikke den dukker op flere gange.

Det er bare med at holde øje, for konkurrencen fortsætter, og vi er nu oppe på 35 tilmeldte. Fortsat god fornøjelse, og hvis man ikke er tilmeldt endnu og gerne vil være med, så gå ind læs om regler og tilmelding under punktet Projekter.