21. januar 2019 Generalforsamling d. 3. februar 2019
DOF Vestsjælland afholder generalforsamling søndag d. 3. februar 2019, denne gang i Ringsted. Læs videre om de 4 dele som generalforsamlingen består af.
21. januar 2019 Boligbirding status medio januar
Hermed den første egentlige status rapport fra Boligbirding 2019 med oplysninger om deltager antal samt diverse oplysninger om arternes fordeling.
17. januar 2019 Hjælp til Vestsjællands rovfugle og ugler
55 redekasser sættes op i Slagelse Kommune for at forbedre ynglemulighederne for rovfugle og ugler i det vestsjællandske landskab.
15. januar 2019 Bestyrelsen historik
Poul Erik Weinreich har leveret os oplysninger fra årene 1972 - 1983. Vi kvitterer med en opdateret oversigt.
11. januar 2019 Boligbirding tilmelding åbnet
Vi er ved at gøre klar til Boligbirding 2019 – er du klar?
15. december 2018 Grønne organisationer i fælles kamp
Grønne organisationer i fælles kamp mod kystnær havvindmøllepark ved Omø
8. december 2018 Dværgterne fløj fra Korsør til Guinea-Bissau
Der er tale om en Dværgterne, som Ulf Berthelsen ringmærkede ude på Lej Odde i 2017, og det er den første genmelding af en dansk Dværgterne fra bestandens vinterkvarter i Vestafrika.
24. november 2018 Vinterfodring
Det er nu vinterfodringen skal startes, og så skal den helst være vedholdende
16. november 2018 Fuglestemmekursus i foråret 2019
DOF Vestsjælland udbyder i foråret 2019 igen fuglestemmekursus for alle interesserede, tryk og læs videre
5. oktober 2018 Nordisk Kongeørnesymposium i Lille Vildmose
Vi har modtaget denne invitation via Facebook, der hermed på opfordring viderebringes til eventuelle interesserede.
29. september 2018 Våger skrives i mandtal 14. oktober 2018
For 17. år i træk (undskyld udtrykket) overvåger vestsjællandske ornitologer den første søndag i efterårsferien – i år er det søndag den 14. oktober – vågetrækket over Storebælt. Og alle kan være med – unge som gamle.
19. september 2018 Mindeord om Søren Harding Ibsen
Søren sad i DOF Vsstsjællands bestyrelse 2006 - 2010 og var næstformand 2007 - 2010. Den var meningen at han skulle afløse Magnus Bang Hansen som formand, men et jobskift ændrede disse planer.
6. september 2018 Netop nu - Lille Kjove en subraritet
September byder på masser af fugle og fugleoplevelser. En af grundene er, at denne måned er den, hvor flest fuglearter er på træk. En af månedens specialiteter er den Lille Kjove.
31. august 2018 Fugleåret 2017
Så er arbejdet med at skrive årets bidrag ved at være veloverstået, men du må stadig væbne dig med god tålmodighed inden publikationen dumper ind i din postkasse.
Hvorfor så denne notits?
26. august 2018 Havvindmøller ved Omø - en trussel mod fuglene
DOF har udsendt en pressemeddelelse vdr havvindmøller ved Omø.
26. august 2018 Lokale sjældenheder
Foranlediget af en forespørgsel om en art forekomst i min kommune, tænkte jeg, at dette kunne være et udfordrede tema.
17. juni 2018 Nu er det tiden med de brede næb
Buske og træer befolkes i disse uger af udfløjne fugleunger, der pipper vildt og lidt skræmt og tydeligt genkendes på deres brede næb
12. juni 2018 Invasion af Rosenstær
Her i foråret har der været en af de største invasioner af Rosenstær nogensinde. Få et samlet overblik over artens forekomst i DK.
10. juni 2018 Lokal faunistisk på hjemmesiden
Vi har fået lagt et nyt menupunkt på hjemmesiden - lokale faunistiske oplysninger
25. maj 2018 Hvor mange fugle var der i Vestsjælland 2017?
De vestsjællandske fugle er blevet skrevet i mandtal i 2017 – kan vi ikke sige helt, men der er nogenlunde styr på 114 af de mest ualmindelige arter!
23. maj 2018 Stæreunger ved Suserup - ingen på Flommen
I år var det kasserne ved Suserup, som havde ynglesucces i Sorøs stæreprojekt, og nu er de ringmærket
6. maj 2018 Bysvalen ankomst til Danmark ifølge DOFbasen
Hvad fortæller DOFbasen egentlig om Bysvalens ankomst til Danmark. Er det kun de første fugle, der kommer tidligere og tidligere, eller er tendensen til tidligere ankomst mere bred funderet.
30. april 2018 En svale gør ingen sommer
Her kommer så den lovede analyse af svalernes ankomst til Vestsjælland. Resultaterne er vel ikke helt som forventet.
29. april 2018 Månedens fugl maj: Broget Fluesnapper
Den Brogede Fluesnapper var før årtusindskiftet en almindelig ynglefugl i Danmark, men siden er det gået jævnt ned ad bakke. Hvad har vi oplysninger, der dokumenterer denne tilbagegang. Kan der konstateres ændringer i ankomst i lighed med mange arter?
28. april 2018 Nu rammer bølger af trækfugle for alvor landet
En af ornitologiens højdepunkter er gensynglæden med de enkelte fuglearter her i foråret, når de ankommer som perler på snor. Mange skriver hvert ned, hvornår de enkelte arter dukker op.
26. april 2018 Nyt på hjemmesiden
Det er ikke kun her i nyhedsoversigten, at der er nyheder på hjemmesiden - du kan også finde meget spændende nyt andre steder. Kender du fx siden "Gode fugle links"
20. april 2018 Rederne bygges i fuld fart
Nu er der gang i redebygningen. Med lidt opmærksomhed kan man få nogle hyggelige oplevelser ud af at spotte redebyggende fugle
8. april 2018 Nu er der gang i fuglekoret
Når fuglene synger, er der mere system i tingene end de fleste måske regner med. Her er lidt forskellige ting at bemærke, når man lytter
27. marts 2018 Månedens fugl april: Rødstjert
Citizen science er et af vor tids buzz ord. I DOF har vi DOFbasen, der fint afspejler forekomsten for fåtallige arter, men hvordan forholder det sig med en almindelig art som Rødstjert?
26. marts 2018 Så er trækket i gang
Foråret står for alvor for døren, og fugletrækket kan opleves på flere måder i de kommende uger
14. marts 2018 Kan du gætte rigtigt?
I anledning af de lysere tider er det tid til en lille munter fuglequiz.
2. marts 2018 Nu kommer luftens trompetister
Traner i tusindvis flyver i disse uger over Danmark på deres vej mod ynglepladserne i nord. Enkelte bliver her og yngler.
18. februar 2018 Spætten trommer, og uglen tuder
De første tegn på det gryende forår begynder at kunne høres i disse uger - især i skovene
6. februar 2018 Et tog kommer flyvende
Om vinteren findes der flyvende tog – i hvert fald i fuglenes verden
2. februar 2018 Generalforsamling i DOF Vestsjælland 4 feb 2018
Nu kan du se vores beretning for 2017 - og som noget nyt det reviderede regnskab - her på hjemmesiden
24. januar 2018 Forårsbebudere på fuld tid
Sanglærke, Stær og Vibe bliver i stort tal i landet vinteren over. Varmere vintre og adgang til føde er en del af årsagen
23. januar 2018 Indsigelser mod ændringer af Natura 2000 områder
Lokalafdelingen har begået adskillige indsigelser mod de foreslåede ændringer af Natura 2000 områderne. De fleste steder har vi kunnet påpege behov for udvidelser, der er vores øjne er mindst lige så velbegrunnede som Ministeriet forslag til reduktioner.
8. januar 2018 Generalforsamling i DOF Vestsjælland 4 feb 2018
Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling for Dansk Ornitologisk Forening i Vestsjælland. Den holdes i Kultur og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.
7. juni 2017 Atlaslejr ved Hørve 9 - 13 juni
Du har vel ikke glemt vores Atlaslejr?
26. marts 2014 Seneste opdatering på hjemmesiden:
Oversigt over opdateringer på hjemmesiden vises nedenfor.