Slagelse Lystskov
Lørdag den 21. maj 2016 09:00 - 10:30

Mødested Arnehavehus, Skovvejen.

Vi kører herfra hen til en sti, der udgår fra Parcelgårdsvej.

Her går vi gennem den varierede skov for at se og høre ynglefuglene. Her er spætter, drosler og mejser, og i skovens søer ser vi efter lappedykker, grønbenet rørhøne, små sangere og andefugle. Med held ser vi også rovfugle og dompap. Pibere og gæs er mulige, ligesom der kan dukke en ugle op, som nyder solen.

Turen varer ca. 1,5 time.

Man behøver ikke tilmelde sig.

Turleder Jette Hallig, tlf 2067 5850.