Borreby Mose
Søndag den 9. august 2015 09:00

Mødested: Borreby Gods ved vejen.

Vi går rundt i området og ser på fuglene ved Borreby Gods og den nærliggende mose og fjord. Vi lytter og kigger efter skægmejse og vandrikse, som nu har store unger.
Ligeledes er der mulighed for iagttagelse af rørhøgen, der træner sine unger. Mange ænder, gæs og vadefugle.

Turleder: Anders Jakobsen tlf. 40 33 66 41.