Vinterens fugle i Kalundborg Havn
Lørdag den 12. december 2015 10:00 - 13:00

Vinterens fugle i Kalundborg Havn
Turleder: Søren Kildehave Andersen, Tlf. 26703046, skandersen522@gmail.com

Vi mødes ved Havnekontoret, Baltic Plads, Juelsmindevej kl. 10. Herfra kører og går vi til udvalgte steder i Kalundborg Havn fra Hovet til Kærby Å’s/Fuglebækkens udløb i Dokhavnen.
Her befinder der sig på denne årstid en mængde forskellige vandfugle på vinterbesøg.