Borreby Mose
Søndag den 5. oktober 2014 10:00

Borreby Mose.

Mødested: Borreby Gods ved laden. Tid: kl. 10.00.

Turleder: Anders Jakobsen, tlf. 40 33 66 41.

Vi ser på fuglene ved godset og i mosen. Der er stadig mange vadefugle, ænder og gæs at iagttage under gunstige forhold. Der fortsættes måske til Stigsnæs for obs. af rovfugletræk.
Husk kaffen.