En forårsdag i skoven med Per Ekberg Pedersen
Søndag den 13. maj 2012 09:30 - 12:30

En forårsdag i Skoven med Per Ekberg Pedersen.

Hvornår: Søndag d. 13. maj 2012 kl. 09:30-12:30

Hvor: Haraldsted Forsamlingshus - lille sal
Adresse: Langebjergvej 56, Haraldsted, 4100 Ringsted
Hjemmeside
http://www.forsamlingshus.net/?pageid=2304

Allindelille Fredskov:
Hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Foldere/Stier/Allindelille_Fredskov.htm
hvorfra en folder over skoven kan downloades.

Det er lykkedes DOF-Vestsjælland at få Per Ekberg  lokket til området i forbindelse med vores fokus på skovene. Per Ekberg er en meget erfaren skovcaretaker fra Gribskov, og han fortæller i ord og billeder om arbejdet med at finde og tælle ynglefugle i skoven.

Mødestedet er Haraldsted Forsamlingshus.
Hvordan opdager man en ynglende svaleklire eller lille flagspætte og andre mere fåtallige vanskelige ynglefugle. Forventet varighed: 1 time

Efterfølgende tager vi alle ud i Allindelille Fredskov, for at afprøve teorierne i praksis. Forventet varighed: 2 timer.
Allindelille Fredskov er hjemsted for en enestående urteflora, og skoven er beskyttet ved en særlig fredning. Denne fredning betyder, at det kun er tilladt at færdes på veje, spor og stier, samt at plukning og opgravning af planter er forbudt.
DOF-Vestsjælland har fået en speciel tilladelse til at gennemføre turen i skoven.

Turen er for medlemmer af DOF-Vestsjælland, og man opfordres til at medbringer varme drikke. Øl og vand vil kunne købes.

Husk robust fodtøj - og kikkert.