Borreby Mose
Søndag den 2. oktober 2011 10:00

Mødested: Borreby Gods ved laden. Tid: kl. 10.00.

Turleder: Anders Jakobsen tlf. 58 19 66 41.

Vi ser på fuglene ved godset og i mosen. Der er stadig mange vadefugle, ænder og gæs at iagttage under meget gunstige forhold. Der fortsættes måske til Stigsnæs for obs. af rovfugletræk. Husk kaffen!