Lejsø og Lejodde
Søndag den 17. oktober 2010 08:00 - 11:00

Lejsø og Lejodde. Søndag den 17. oktober. Mødested: P-pladsen ved Strandjæger-huset umiddelbart syd for brofæstet ved Halsskov. Tid: Kl. 8-11. Efter turen mulighed for at fortsætte med vågeobs til kl. 14. Sprogø, Halsskov Rev, Lejodde og Lejsø er internationalt vigtige fuglelokaliteter, og nu skal statens forslag til naturplaner for dem kommenteres. Vi går ud til Lejodde og forbi Lejsø, ser på fuglene og drøfter planerne med den lokale caretaker Torben Dyhrberg. Tag madpakke og kaffe med, og se evt. udkast til naturplanerne via DOF-Vestsjællands hjemmeside. Turleder: Henrik Wejdling, tlf. 51 26 90 56.