Skælskørområdet
Søndag den 10. januar 2010 10:00

Mødested: Nedkørslen til campingpladsen ved Skælskør Nor.

Vi ser på rastende fugle ved noret og fjorden. Der køres til andre lokaliteter, hvor der mulighed for Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Havørn og diverse gæs og svaner. – Husk varme drikke.

Turleder: Anders Jakobsen, tlf. 58196641/40336641.