Vinterfugle i Tamosen
Søndag den 4. januar 2009 11:00

Mødested: P-pladsen ved Suserupgård, Suserupvej 14, Sorø. (over for Sorø Golfklub)

Tamosen er en spændende lokalitet for rastende vinterfugle. Mulighed for Lille Skallesluger, Sangsvane, Rørdrum, Havørn mm. Isfuglen yngler i området og ses ofte fra fugleskjulet.  

Vi nyder den medbragte madpakke i fugleskjulet.

Turleder: Kirsten Laursen og Henrik Baark, tlf. 57 82 02 30.