Indvielse af parkeringsplads på sydsiden af Tissø
Fredag den 18. april 2008 10:00 - 11:00

Sted: på Hallenslevvej tæt ved Sæby kirke

Efter flere drøftelser om behovet for mere sikre parkeringsforhold på netop dette vejstykke i 2002-03 mellem DOF og Vestsjællands Amt påbegyndte amtet arbejdet med udførelsen af en parkeringsstrækning ud for det mest fuglerige sted. En engstrækning med ynglende viber, dvergterner, fjordterner og klyder og mange rastende grågæs, blishøns og svømmeænder.

Til tider havde man fornemmelsen af at det københavnske ornitologiske establishment var samlet på stedet til fare for sig selv og den øvrige trafik.

Så blev amtet nedlagt. Nu har Kalundborg kommune overtaget opgaven og har løst den på god måde.

Tilbage til Kommunen står nu opgaven med at få genopbygget der tre fugleøer  ud for søkysten – de druknede i sommeren 2007 – og med dem en mængde klyde- og terneunger.

Program:

  • Åbning ved formand for Kalundborg Kommunes Miljøudvalg Allan Orris.
  • Om det rige fugleliv ved Tissø ved formand for DOF Vestsjælland Magnus Bang Hansen.

Der serveres en forfriskning.

Alle er velkomne.