Ørnetur til Skarresø
Søndag den 6. april 2008 10:00

Mødested: P-plads ved Bromølle Kro
Turleder: Gerth Nielsen, tlf 24983466

Fra Bromølle Kro går turen ud i området, f.eks til Skarresø, Tissø og Lille Åmose, men også andre steder kan være et mål, hvis det viser sig at der er noget spændende at kigge på.