Ørnens Dag ved Tystrup-Bavelse søerne
Søndag den 24. februar 2008 10:00

Mødested: P-plads ved Bavnen, Hørhaven/ Vinstrup
Turleder: Henrik Wejdling

Den 24. februar er udpeget som " Ørnens Dag" på lands plan. Her viser ornitologer over hele landet den genindvandrede Havørn frem, og ved Tystrup-Bavelse fæster vi Bavnen ved Hørhaven med dens enorme udsigt over hele søområdet og spejder efter de lokale ørnes store vingefang over skov og sø. Vi vandrer også langs søbredden og kigger på gæs og ænder.

Vigtigt: Husk vandtæt fodtøj og varmt fodtøj, der kan være meget vådt på engen. Det er ligeledes hensigtsmæssigt med varm påklædning. Det suser godt i kludene på toppen af Bavnen

Varme drikke er naturligvis velkommen til eget forbrug