Vestamager, Klydesøen m.m.
Lørdag den 18. april 2020 10:00 - 16:00

Tilmelding senest: 3. april 2020

Klydesøen på Amager er et af Østdanmarks vigtigste vådområder og mange vadefugle har søen som et vigtigt stop på deres trækruter. Desuden yngler havørne ikke langt fra søen og rørskoven byder på bl.a. vandrikse og skægmejser.

Fra mødestedet går turen først til fugletårnet ved Hejresøen, hvor vi ser på søens forskellige arter af andefugle, bla. store flokke af trold- og skeænder. Vi går videre ud til Klydesøens sydligste fugletårn - hvor vi spiser vores medbragte frokost. (gåturen til og fra fugletårnet ved Klydesøen er samlet ca. 6 km)

Teleskop er en fordel da området er meget stort med udstrakte vidder og fuglene kan være mange steder på søen. Vi vil ligeledes se efter havfugle, hvor teleskop også er en fordel.

Bemærk at der ikke er offentlige toiletter før vi kommer tilbage til bilerne ved 2-3 tiden. (tissebuske finder vi undervejs)

Hvis tiden tillader det vil vi også slå et smut om Sydvestpynten - et fuglereservat der også byder på mange havfugle og store flokke af bramgæs.

Husk Mad og drikke.

Turen kræver tilmelding pr. mail til Jens Boesen, jens@boesen.org senest fredag d. 3. april med oplysning om hjemadresse og telefonnr. Ved tilmeldingen bedes man også oplyse om man kører bil hvor der er plads til passagerer, eller om man helst vil slippe for at køre. Efter tilmeldinsgsfristens udløb udsendes et forslag til fordeling af de tilmeldte deltagere i bilerne i forhold til deres adresser. Ved kørselsudgifter på 2,00 kr./km bliver de samlede udgifter ca. 450 kr./bil. Opsamling og fordeling af transportudgifterne aftales indbyrdes af hver enkelt bils fører og passagerer selv.

MødestedParkeringspladsen for enden af Frieslandsvej (55.34511N, 12.33557Ø)

TurlederOle Vesterlund

KontaktpersonJens Boesen, Tlf. 40 31 12 62, jens@boesen.org