Vestamager med Hejresøen og Klydesøen med Kalundborg Lokalgruppe
Lørdag den 26. oktober 2019 10:00 - 16:00

Vi mødes kl. 10 ved P-pladsen for enden af Frieslandsvej. Turen går først til fugletårnet ved Hejresøen og senere til Klydesøen.

Tilmelding til Jens Boesen, (tlf. 40 31 12 62) Email: jens@boesen.org

Klydesøen på Amager er et af Østdanmarks vigtigste vådområder, og mange vadefugle har søen som et vigtigt stop på deres trækruter.

Desuden yngler havørne ikke langt fra søen, og rørskoven byder på bla. vandrikse og skægmejser.

Vi mødes kl. 10 ved parkeringspladsen for enden af Frieslandsvej (55.34511N, 12.33557Ø).

Herfra går turen først til fugletårnet ved Hejresøen, hvor vi ser på søens forskellige arter af andefugle, bla. store flokke af trold- og skeænder. Vi går videre ud til Klydesøens sydligste
fugletårn - hvor vi spiser vores medbragte frokost. (gåturen til og fra fugletårnet ved Klydesøen er samlet ca. 6 km)

Teleskop er en fordel, da området er meget stort med udstrakte vidder, og fuglene kan være mange steder på søen. Vi vil ligeledes se efter havfugle, hvor et teleskop også er en fordel.

Turleder: Ole Vesterlund.

Bemærk at der ikke er offentlige toiletter, før vi kommer tilbage til bilerne ved 2-3 tiden. (tissebuske finder vi undervejs)
Hvis tiden tillader det, vil vi også slå et smut om Sydvestpynten - et fuglereservat der også byder på mange havfugle og store flokke af bramgæs.

Tur fra kl. 10 til 16 (turen kan forlænges eller afkortes med en time alt efter vejr og gruppens humør)

Husk Mad og drikke.

Turen vil blive gennemført med mindst 12 deltagere. Tilmelding pr. mail til Jens Boesen, Kalundborg Lokalgruppe, senest fredag den 19. oktober med oplysning om hjemadresse og telefon nr.

Ved tilmeldingen bedes man også oplyse om man kører bil, som man kan have passagerer med i, eller om man helst vil slippe for at køre.

Umiddelbart derefter laver jeg et forslag til fordeling af de tilmeldte deltagere i bilerne i forhold til adresserne.

Ved kørselsudgifter på 2,00 kr./km bliver de samlede udgifter ca. 450 kr./bil. Opsamling og fordeling af transportudgifterne aftales indbyrdes af hver enkelt bils fører og passagerer selv.