Borreby Mose
Søndag den 6. oktober 2019 10:00

Mødested: Borreby Gods, P-pladsen ved Borreby Gods.
Turleder: Anders Jakobsen (tlf. 40 33 66 41). Vi ser på fuglene ved godset og i mosen.

Der fortsættes måske til Stigsnæs for at se på rovfugletræk.