Korevlerne
Lørdag den 23. marts 2019 09:00 - 14:00

Tur til Korevlerne, lørdag d. 23.03.19 kl. 09.00 til ca. 14.00

Korevlerne, der er et Natura 2000-område, har både åben kyst, kystlaguner, strandenge og rørsumpe at byde på. Hvis vi er heldige, er de første vadefugle ankommet, og der vil forhåbentlig stadig være en del vintergæster tilbage foruden de standfugle, vi kan træffe på de forskellige biotoper.

Vi mødes ved Kalundborg Vandrehjem kl. 09.00, hvor vi fordeler os i bilerne. Man kan også støde til kl. 10.00 på P-pladsen for enden af Ellinge Strandvej, 4573 Højby.

Husk varmt tøj, mad og varm drikkelse.

Turleder: Else Marie Jespersen (tlf. 21 92 61 15) elsemariejespersen@gmail.com