Borreby Mose
Søndag den 7. oktober 2018 10:00

Mødested: Borreby Gods, P-pladsen. 

Turleder: Anders Jakobsen (tlf. 40 33 66 41).

Vi ser på fuglene ved godset og i mosen. Der er stadig vadefugle, ænder og gæs at iagttage under gunstige forhold.

Der fortsættes måske til Stigsnæs for obs. af rovfugletræk.

Husk kaffen.