Nordskoven, Slagelses bynære skov
Lørdag den 6. oktober 2018 10:00 - 11:30

Mødested: P-plads, Stenagervej 2, Slagelse.

Turleder: Jette Hallig.

Vi går gennem Stenager ad stien langs hundeskoven og undersøger fugle i det åbne land med små træer, vandhuller og enge. Her er gode muligheder for trækkende vadefugle, rovfugle og en række arter, der holder til i parker og haver.

Vi gør holdt undervejs på den ca. 1,5 time lange tur i moderat tempo, så medbring drikkevarer efter dit eget behov.

Turen er gratis og kræver ikke tilmelding.