Temadag om Atlasprojektet og punkttællingsprogrammet – og om et nyt projekt under opsejling
Søndag den 8. april 2018 09:00 - 15:00

Tilmelding senest: 6. april 2018

Temadagen afholdes i Multihuset, Arenavej 1, 4300 Holbæk

Atlasprojektet er ved at gå ind i sin sidste fase, hvor resultater skal bearbejdes og formidles. Vi bruger formiddagen på at runde projektet af og samle vore erfaringer op.
Punkttællingsprogrammet er et andet af vores dataindsamlingsprogrammer, som fortsætter ufortrødent. Måske har du lyst til at bidrage med en rute?
Endelig er et nyt større projekt under opsejling. På sidste repræsentantskabsmøde drøftede vi mulighederne og der arbejdes nu på at udforme en mere udførlig projektbeskrivelse.

Program for dagen:
09.00 - 09.30   Ankomst og morgenkaffe
09.30 - 10.15   Foreløbige resultater af Atlasprojektet v. Charlotte Moshøj, videnskabelig medarbejder i Fuglenes hus
10.15 – 10.30   Pause
10.30 – 11.30   Nogle resultater fra de enkelte kommuner i Vestsjælland v. de lokale koordinatorer
11.30 - 12.00   Samlet drøftelse af erfaringerne med projektet.
12.00 - 12.45   Frokost
12.45 - 13.30   Punkttællingsprogrammet – hvad er det og hvordan bruges resultaterne v. Charlotte Moshøj
13.30 - 14.30   Gruppearbejde 30 min. og opsamling (hvor og hvordan kan vi få flere punkttællere i Vestsjælland) Kan der etableres punkttællingsruter i Atlaskvadraterne, nu hvor kvadratet er kendt af den kvadratansvarlige? (Der uddeles kort med allerede etablerede ruter til gruppearbejdet.)
14.30 - 15.00   Det næste store projekt – Lene Smith, hovedbestyrelsesmedlem, løfter sløret for de foreløbige overvejelser.
15.00 - 15.15   Farvel og tak for i dag
15.15 - 16.00   Hjælp til at oprette punkttællingsrute for interesserede. Medbring gerne din computer.

Vi gir morgenkaffen med et rundstykke og frokosten, men kun hvis du tilmelder dig dagen til Jette.reeh@gmail.com inden den 6. april 2018

Dagen er arrangeret af DOF Vestsjællands faunistiske udvalg