Borreby Mose
Søndag den 6. november 2005 10:00

Mødested: Borreby Gods ved laden.

Vi ser på fuglene ved godset og i mosen. Der er stadig mange vadefugle, ænder og gæs at iagttage under meget gunstige forhold. Der fortsættes måske til Stigsnæs for obs. af rovfugletræk.

Husk kaffen!

Turleder: Anders Jakobsen tlf. 58 19 66 41.