Tur til Skarresø, Kongens Møller, Lille Åmose og sydenden af Tissø
Lørdag den 17. marts 2018 10:00 - 14:00

Vi mødes ved Vandrerhjemmet i Kalundborg kl. 10.00. Man kan støde til ved Strids Mølle kl. 10.30.

På turen skal vi bl.a. se efter havørnene, der er meget tæt på at lægge det første æg.

Vi kigger også efter vandstær og isfugl ved møllerne.

Ved Lille Åmosen og sydenden af Tissø er det rovfugle, gæs, ænder og de første vadere, der står på programmet.

Husk meget varmt tøj, kikkert og varm drikkelse og madpakke.

Turledere: Else Marie Jespersen og Birger Prehn (tlf. 21 92 61 15) elsemariejespersen@gmail.com