Medlemsmøde i Kalundborg Lokalgruppe
Onsdag den 24. januar 2018 19:00 - 21:30

Medlemsmødet foregår i Fællesrummet på 10. klassecentret, Skovbrynet 51. 4400 Kalundborg

Vi mødes over en kop et eller andet (det sørger vi for) og ser tilbage på fugleoplevelser i året, der gik og glæder os sammen til det, der kommer.

Har du ideer til fælles aktiviteter i det nye år, så sig frem. Har du billeder fra dine ture i ind- og udland, så tag dem med. Vi sørger for projektoren.

Har du mod på at udforme en lille quiz, en lille gættefuglekonkurrence eller måske bage en kage. Giv gerne Jette besked, så vi kan tilrettelægge aftenens forløb.

Kontaktperson: Jette Reeh, Tlf. 75 16 17 00, E-mail: jette.reeh@gmail.com