Fuglenes Dag, Lammefjorden
Søndag den 29. maj 2016 06:00 - 08:00

Fugleliv i menneskeskabte landskaber.

Skovsbo Vandværk, Skovsbovej 2, 4571 Grevinge (nær krydset: Grevinge kanalvej og Gislingevej)

Nye levesteder er opstået efter den økologiske katastrofe i 1873 med Lammefjordens udtørring.

En tidlig sommermorgen vandrer vi langs Lammefjordskanalens rørskov, der afslører skjulte sangskatte. Her kan vi bl.a. høre rørsanger og fugleverdenens store imitator: kærsangeren. Mere synligt sidder rørspurvehannen og fremfører sin meget simple sang fra toppen af et tagrør. På vandoverfladen dominerer de aggressive blishøns.

Sommerhusområdet ved den gamle strandbred huser en overraskende varieret småfuglefauna. Og her er både indvandrere, indfødte, turister og hjemløse repræsenteret blandt fuglene.

Den store diversitet i sommerhusparceller krydret med naturgrunde giver nemlig mange redesteder, fødesteder, skjul og sangposter.
Vi hører små sangere fra Afrika som løvsanger og gulbug og de svære fuglestemmer: rødhals og jernspurv, samt sortmejse og musvit.
Hidsigproppen ”den lille grå mus”, gærdesmutten, høres især, hvor der er kvas og rod. Den flotte dompap, flagspætten og stæren er også ynglefugle i dette sommerland sammen med mange andre arter. Måske sidder der pludselig en rødstjært højt i en gran og synger.
På den opdyrkede fjordbund ses måske en enkelt ynglende vibe eller fouragerende rørhøg.

Medbring gerne kikkert og morgenkaffen, der indtages sidst på turen.

Turleder: Naturvejleder Peter Løn Sørensen (tlf. 59 65 99 97) mail: mailto:foelhoej@get2net.dk)