Punkttællerprojektet

Kort om punkttælling
Èn gang om året tælles fuglene ved hjælp af punkttællingsmetoden.

Du vælger en fast rute med 10-20 punkter, hvor du en gang om året tæller alle fugle set og hørt på hvert punkt i løbet af 5 minutter.En typisk punkttælling tager 3-4 timer, afhængigt af hvilket transportmiddel, du anvender.

Der er to typer punkttælling:

  • Ynglefuglene, der tælles i perioden 1. maj - 15. juni.
  • Vinterfuglene, der tælles i perioden 20. december - 20. januar.
Ved tilmelding vælger du, hvilken type du vil tælle. Du er naturligvis også velkommen til at vælge både yngle- og vinterfugletælling, det kræver så blot at du tæller to gange hvert år.


Rødrygget Tornskade, Bodal Plantage

Formål med punkttællingen
Formålet er at indsamle data om de danske fuglebestande, og anvende disse data i forbindelse med beskyttelse af Danmarks fugle og natur og i videnskabelige sammenhænge. Til forskel fra de fleste andre fugleundersøgelser, fokuserer punkttællingerne på almindelige fuglearter. Ved hjælp af punkttællinger kan man følge bestandene af selv meget talrige arter som f.eks. solsort og bogfinke. Når fugle øges eller mindskes i antal, betyder det mange gange, at noget i vores natur forandrer sig. Ved hjælp af punkttællingerne er man f.eks. blevet opmærksom på, at viber og lærker i en lang årrække har haft det svært i det danske agerland. Punkttællingsprogrammets vigtigste opgave er at slå alarm, før det går galt!

Vi har brug for flere tællere! - så har du lyst til at deltage kan du kontakte Jette Reeh, der koordinerer punkttællingerne i Vestsjælland.

Du kan læse mere om punkttælling på DOFs hjemmeside:

  • Punkttællingprojektet i DOF
  • Vejledning til punkttællere