Natura 2000 i Vestsjælland

- En guideline til basisanalyser og naturplaner for Natura 2000-områder i Vestsjælland samt DOFs kommentarer til begge dele

Miljøministeriet gennemførte i 2007 en offentlig høring af en række såkaldte ’basis-analyser’, som myndighederne har udført for alle landets internationale naturbeskyttelsesområder, herunder også ni meget betydende fugleområder i Vestsjælland, nemlig – regnet fra nord mod syd -:

  • Kysten og farvandet mellem Korshage og Hundested,
  • Hov Vig,
  • Sejerøbugten og Saltbæk Vig,
  • Tissø-området,
  • Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å,
  • Tystrup-Bavelse-området og Holmeggards Mose/Porsmose,
  • Søerne ved Bregentved,
  • Sprogø-Halsskov Rev-Lejodde,
  • Borreby Mose og Skælskør Fjord m.v. samt hele dobbeltkysten fra Egholm/Agersø til Bisserup (altså omfattende også Omø, Basnæs, Sevedø, Ormø og Glænø med bagvedliggende fjorde og sumpe).

Dem kommenterede DOF-Vestsjælland på i 2007, og i 2010 udsendte Miljøministeriet så nogle forslag til naturplaner for disse områder, som DOF kommenterede på i april 2011. I december 2011 udsendte Miljøministeriet de endelige naturplaner, som kommunerne nu skal realisere gennem handlingsplaner, der forventes i høring i juni 2012. DOF-Vestsjælland har udarbejdet en genvejsguide til basisanalyserne, DOF-Vestsjællands kommentarer hertil, samt de forslag til naturplaner for områderne, der var i høring frem til 06.04.11, og endelig de kommentarer, DOF har indsendt til naturplanforslagene, og så selvfølgelig de endelige planer. Genvejsguiden kan klikkes frem her. .