Caretaker

I 2003 søsatte DOF det hidtil mest ambitiøse overvågningsprojekt for landets 200 vigtigste fuglelokaliteter. Projektet, der løber indtil 2008, varetages af frivillige DOF-medlemmer. Vi kalder det Caretakerprojektet, fordi det simpelthen handler om at tage sig godt af de naturområder hvor de mest følsomme fuglebestande yngler og raster.

På hver lokalitet melder en gruppe af medlemmer sig til først og fremmest at overvåge, men også i et vist omfang at formidle og beskytte lokaliteten og dens fugleliv.

Overvågningen består i jævnlige optællinger af udvalgte fugle på lokaliteterne. Rastefuglene optælles 1-2 gange om året afhængigt af art mens ynglefuglene optælles om foråret og sommeren.

Du kan se hvilke caretakerområder, der er i Vestsjælland her.

Her finder du en status på caretakerprojektet i Vestsjælland.

Klik her, hvis du læse mere om hele caretakerprojektet.


Klyde, Borreby mose